Contact Person: Ms. JIA Yinghua

Head of International Office, IHEP

E-mail:jiayh@ihep.ac.cn

Tel:86-10-88233092; 86-10-88233093

Fax:86-10-88233092; 86-10-88233374

Address: 19B, Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing

Postcode: 100049